Eggertz  & Partner

Miljörätt för svensk industri

Miljöjuridik för svensk industri

Eggertz & partner AB erbjuder miljö- och fastighetsrättslig rådgivning för industri och areella näringar. Dessutom erbjuder vi branschanpassade utbildningar i miljörätt, arbetsmiljörätt och fastighetsrätt. Vi ansvarar även för Regelrätt™,som är ett internetbaserat system för miljö- och arbetsmiljörättslig information.korkunç resimler

eskisehir

sinema